• สายด่วน 24hrs 0-83282-0374
    hostminor (at) gmail.com
ติดต่อเรา
สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการของเรา
“โฮสไมเนอร์”
hostminor.COM
ทะเบียนการค้าเลขที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1440600141572
อาคารเลขที่ 14 ถนนริมคลองสมถวิล 25
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร. 083-282-0374 [DTAC]

ติดต่อออนไลน์
Line: rango
ติดต่อออฟไลน์

กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน! จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป)

Comments are closed.